ΔΝΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΔΝΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΔΝΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος: ΔΝΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Email επικοινωνίας: info@dnet-recycle.eu

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 147431003000

ΑΦΜ: 801032741

ΔΟΥ: Αμαρουσίου

Μοναδικός Εταίρος και Διαχειριστής: Διονυσόπουλος Ιωάννης